Metaria ry.

Metaria ry. on vuonna 2015 perustettu esittävän taiteen uusia muotoja edistävä ja tutkiva yleishyödyllinen yhdistys.
Erityispainotus on digitaalisen ja teknologisen esitystaiteen kansallisessa ja kansainvälisessä edistämisessä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Metaria ry.:

– ylläpitää Metaria-nimistä teatteria ja tuotanto-organisaatiota

– järjestää esityksiä, pelejä, näyttelyitä, koulutuksia, seminaareja ja muita tapahtumia

– julkaisee sisältökokonaisuuksia digitaalisiin päätelaitteisiin

– toimii sillanrakentajayhteisönä taide- ja kulttuuriorganisaatioiden, teknologiayritysten sekä tiedeyhteisön välillä.

Metarian toiminta-ajatus:

Metaria on olemassa todistaakseen ja kommentoidakseen käynnissä olevaa teknologisen kehityksen alullepanemaa kulttuurista murrosta.

Metaria vastustaa kapea-alaisesta erikoistumisesta aiheutuvaa siiloutumista ja pyrkii aktiivisesti törmäyttämään toimintakulttuureita sekä inhimillisen ajattelun sfäärejä (humanistis-filosofinen ja matemaattis-luonnontieteellinen).

Metaria haastaa totutut ajatus- ja toimintamallit sekä valtarakenteet.  Metaria toimii kaikenlaisissa sisä- ja ulkotiloissa, maalla ja kaupungissa, paikallisesti ja maailmanlaajuisesti, ajassa ja paikassa, fyysisesti ja virtuaalisesti. Metaria etsii uusia yleisöjä ja uudenlaista dialogia.

Metaria käyttää toiminnassaan taiteellisia keinoja ja etsii niille uusia muotoja, jotka voivat olla osittain tai kokonaan virtuaalisia. Metaria tutkii virtuaalisen läsnäolon kysymystä sekä fyysisen ja digitaalisen todellisuuden yhteensulautumista. Metaria katsoo teknologisen sivilisaation luomia unelmia ja painajaisia ja kysyy: mitä ihmisyys tänä aikana on ja mihin se on matkalla?